čtvrtek 25. října 2018

Slyšte slovo a zpívejte píseň

AUTOR:  Petr Piťha
ILUSTRÁTOR: Klára Forvalská
NAKLADATELSTVÍ: Poustevník
ROK: 2012
POČET STRAN: 206
ZDROJ: knihovna
Anotace
Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy předcházelo přání vycházející ze společenství Matice velehradské mít k dispozici dílo, které by-podobně jako tehdy-pomohlo srozumitelným způsobem oslovit zejména děti a mládež. Tato kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan Pavel II, že opravdová víra vždy vytváří a zanechává za sebou i ryzí kulturu.

Hodnocení
O Cyrilu a Metodějovi se poprvé dozvídáme na prvním stupni základní školy. Všichni je známe tak, jak nám je učebnice dějepisu ukazují. Autor této knihy nám je však představuje jako dva obyčejné muže s vhledem do jejich života.


Konstantin a Metoděj pocházeli ze Soluně. Oba byli velmi chytří chlapci. Starší Metod odešel do vyšších škol v Cařihradu a proslavil se jako bystrý stratég. Mladší Konstantin byl obratný v rétorice a více než zbraní používal rozum a jazyk. Začali mu říkat filozof. Brzy se stal velmi známým a jeho sláva se rozšířila až do Itálie. Odtud také přišli moravští poslové, které vyslal kníže Rastislav. Prosil, aby někdo přijel na Moravu a obrátil jeho lid na křesťanskou víru. Ten někdo byl Konstantin a Metoděj. Byli také vybráni nejen, že Konstantin byl polyglot, ale také proto, že oba bratři měli slovanskou matku a rozuměli slovanskému jazyku. Než se dostali na Moravu, Konstantin vymyslel pro Slovany písmo a celá bible mohla být přeložena do hlaholice (glagolice), jak ji Konstantin nazval. A tak bych mohla pokračovat i nadále jejich životopisem. 

Kniha je určená pro děti čtvrtých pátých tříd v rámci výuky k prohloubení znalostí o bratřích ze Soluně. Autor chtěl dětem ukázat jejich život bez nějakých zbytečných odboček a přílišných fabulací. Líbilo se mi, jak autor životopis zpracoval. Může být zajímavý pro ty, kdo historii o slovanských věrozvěstech nezná moc do hloubky.

Z obou bratří mi byl více sympatičtější Konstantin. Jeho kultivovaný projev, diplomacie a moudrost by měly být příkladem pro všechny.  A odkud se vzalo jeho druhé jméno Cyril? Těsně před smrtí Konstantin vstoupil v Itálii do kláštera a nechal se pokřtít právě tímto jménem. Na jeho počest bylo pojmenováno nové písmo, které vzniklo v Bulharsku, tzv. cyrilice.

Tímto se dostávám k druhé části knihy. Ta pojednává o historii Velehradu, o tom, jak se Velehrad vyvíjel společně s různými režimy a dobami. Tato část mi už přišla méně zajímavá, čtenář se však dozví zase trochu jiné informace.

Kapitoly jsou příjemně krátké a písmo větší. První písmeno v každé kapitole je vyzdobené ilustrací, přesně tak, jak to bývalo u starých knih, kdy mnichové iluminovali náboženské texty.

Co se historických údajů týká, nejsem znalec a ani amatér. Historie mi nic neříká, ale autorovi věřím, že se držel faktů. Trochu se však můžeme pozastavit nad tvrzením, že se Velehrad nachází u Uherského Brodu. Tady bych si dovolila oponovat, že mnohem blíže je Uherské Hradiště.

Text je psán trochu těžce, tak jak se psávalo dříve se slovosledem, který je pro současné mladé (malé) čtenáře hůře čitelný. Ale tato věková skupina by už mohla zvládnout i těžší text.

Závěrem bych chtěla knihu přece jen vychválit. Jednoduše a přímým popisem se děti dozví informace o lidech, kteří byli pro nás kdysi v dávné historii velmi důležití. Autor jim sundal svatozář a přiblížil je obyčejným lidem. Kniha mě osobně nalákala na to, abych si přečetla i další publikace, které se týkají obou bratří.

O autorovi
Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. je český katolický kněz, bohemista a lingvista. V letech 1992–1994 zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou. Je autorem řady odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. Mimo to sepsal řadu životopisů významných osobností katolické církve, např. sv. J. N. Neumanna, Zdislavy z Lemberka či Jana Sarkandera. Za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo jiné New Europe Prize a Komenského medaili UNESCO.

Žádné komentáře:

Okomentovat