pátek 1. září 2023

Rok stromů

AUTOR: 
Vladimíra Ottomanská
ILUSTRÁTOR: Patricie Koubská
NAKLADATELSTVÍ: Portál
ROK: 2020
ZDROJ: vlastní 
POČET STRAN: 112

Anotace
Kniha je dělena do deseti celků podle deseti školních měsíců a podle deseti stromů. Jednotlivé stromy jsou v knize rozpracovány do témat tak, aby vždy naplnily všechny oblasti RVP. Součástí plánu jsou básničky, písničky, pranostiky, přísloví, náměty na výtvarné činnosti (vždy s metodickým postupem a pomůckami), pohybové hry a pohybové činnosti, doporučené knihy (pohádky, encyklopedie) a tipy na výlety. Kniha tedy představuje komplexní roční vyučovací plán, který má děti vzdělat a pobavit a představit jim přírodu jako velkého silného kamaráda. Stromy jsou tu s námi od nepaměti. Mají svá tajemství, kouzla a sílu. Život bez stromů si již neumíme představit. Bez nich bychom nemohli dýchat, v horkém slunci bychom se neměli kde schovat, nepochutnali bychom si na sladkých a šťavnatých plodech, neuvařili bychom si lahodný léčivý čaj. Jak bychom žili bez dřeva? A co teprve zvířata, hmyz a ptáci? Ještě, že tu s námi žijí. Slyšíte jejich ševelení? Možná, že když se dobře zaposloucháme, prozradí nám víc ze svého tajuplného života. Tak pojďme poslouchat…

Hodnocení
Nakladatelství Portál vydává sérii knih s výchovnými a námětovými činnostmi pro mateřské školy. Jednou z nich je i kniha Rok stromů od autorky Vladimíry Ottomanské.
Součástí knihy je příběh dvojčat Aničky a Honzíka, kteří rádi tráví čas u babičky a dědečka na venkově. S dědečkem chodí do lesa a on jim pokaždé vypráví o stromech, které rostou kolem chalupy. Děti to zajímá a díky poutavému vyprávění se dozví spoustu zajímavých informací. Těch stromů je deset, což znamená deset školních měsíců od září do června.

V deseti kapitolách se čtenáři seznámí s konkrétním stromem a příběhem obou dětí. Před příběhem jsou tři až čtyři básničky a po příběhu následují činnosti, které autorka rozdělila do deseti dílčích částí. Jsou zaměřeny na komunikaci a vyprávění na dané téma, ať už je to například rodina, zdraví či hudební nástroje. Poté s dětmi může paní učitelka/rodič vyrábět výtvory, které se týkají příběhu nebo jeho části. Děti se zapojují do pohybových aktivit se zaměřením na celé tělo s využitím švihadla, padáku či hudby. Ve zpěvu si děti mohou poslechnout konkrétní písničky a za pomocí Orffových nástrojů si vyzkouší rytmizaci či motoriku. Součástí jsou i předmatematické a předčtenářské dovednosti.

Jednotlivá dílčí témata se opakují - Povídáme si, Tvoříme, Cvičíme, Zpíváme, Počítáme, Čteme, Učíme se nová slovíčka, Rozumíme přísloví, Tipy na činnosti a Co bychom si měli zapamatovat. Mění se však činnosti, které se týkají jednotlivých témat. 

Autorka nabízí konkrétní písně, knihy i konkrétní činnosti, do kterých se může zapojit nejen třída, ale i celá školka, případně i rodiče. Celá kniha je koncipovaná tak, aby byly procvičena celá řada dětských schopností, slouží k rozvíjení dětské fantazie, hrubé i jemné motoriky a týmové spolupráce.

Kniha je určena pro všechny pedagogy. Začínající učitelky mohou v knize najít způsob, jak vést třídu. Ty zkušenější mohou v knize najít inspiraci, jak svou výuku obměnit, aby v jejich výuce nezavládl stereotyp.

O autorce
Vladimíra Ottomanská vystudovala předškolní a speciální pedagogiku a také FTVS. Řadu let působila jako učitelka MŠ a v současné době je ředitelkou MŠ Ottománek. Také je lektorkou hatha jógy pro dospělé. V Portále vyšla její kniha Když se řekne ROZCVIČKA.


Děkuji nakladatelství Portál za poskytnutí recenzního výtisku.

Žádné komentáře:

Okomentovat