úterý 7. listopadu 2023

Svět objevů a vynálezů

AUTOR: 
Vladimíra Ottomanská
ILUSTRÁTOR: Sára Koubská
NAKLADATELSTVÍ: Portál
ROK: 2022
ZDROJ: vlastní 
POČET STRAN: 112

Anotace 
Vyprávění volně navazuje na celoroční putování Aničky a Honzíka z knihy Rok stromů, kteří tráví víkendy na chalupě u dědečka a babičky v severních Čechách. Hned na začátku prázdnin na půdě najdou starý, trochu roztrhaný a místy nečitelný deník dědečkova bratra Ferdinanda – světoběžníka, který měl vždycky rád cestování, hádanky, bádání, tajemství a dobrodružství. Ferdinandovy zápisky je vrhnou do světa nejrůznějších objevů a vynálezů, které posunuly lidstvo. Díky tomu, že některé stránky v deníku jsou nečitelné, nebo dokonce celé chybí, musejí děti hodně přemýšlet a hledat v knihách a mapách. Na rozluštění deníku pracují celé prázdniny a všech deset objevů se jim nakonec někdy i s pomocí dědečka podaří rozluštit. Ferdinand svoje cestování zahájil přesně 1. září 1962 a na cestách byl celých deset měsíců – jednotlivé kapitoly tak kopírují celý školní rok. Vladimíra Ottomanská je ředitelkou mateřské školy, lektorkou jógy a autorkou několika velmi úspěšných knih pro mateřské školy.

Hodnocení
Další titul ze série Celoroční projekt v mateřské škole zavádí čtenáře do světa objevů a vynálezů. Titul napsala Vladimíra Ottomanská v nakladatelství Portál v roce 2022.
Setkáváme se opět s Aničkou a Honzíkem, s dětmi, které se objevily v knihách Rok stromů/Co napoví stromoví. Jsou letní prázdniny a děti tráví čas u babičky a dědečka na venkově. A tentokrát na ně čeká objevitelský úkol – na půdě našly zápisník strýčka Ferdinanda, velkého cestovatele. Do svého deníku si zapisoval objevy a vynálezy, které změnily celý svět. A na dvojčatech je, aby vyluštila, o jaký vynález šlo. 

Daný příběh byl o něco slabší než v předchozí knize. Kdyby vyšel samostatně, jistě by se na něm dalo najít více možností, jak příběh rozvinout. 

Co se však týká samotných aktivit, tak jsem více než nadšená. Autorka pokračuje ve stejném duchu této série. Nejprve je básnička, která se týká objevu, následuje příběh a nakonec jsou témata a činností k danému vynálezu – Povídáme si, Cvičíme, Čteme, Počítáme, Zpíváme, Úkoly pro bystré hlavičky, Učíme se nová slova, Pokus a Co bychom si měli zapamatovat. 

Každá kapitola není jen o vynálezu kola, mikroskopu či telefonu, ale zabývá se různými tématy jako je kamarádství, lidské smysly nebo ekologie. 

Zatímco Svět stromů byl zaměřen na přírodu a environmentální výchovu, tady se autorka věnuje především polytechnice a vědě. Zajímavou a populárně-naučnou formou dětem přibližuje svět, který je především určen dospělým a není tak úplně typický pro děti. 

Ke každé tematické činnosti jsou tři až čtyři typy aktivit. Zajímavým tématem jsou jistě pokusy, které oživí každou výuku. Děti si procvičí hrubou i jemnou motoriku, v rámci her budou muset spolupracovat, procvičí si zrakovou paměť i logiku, trénují pravolevou i prostorovou orientaci, grafomotoriku. Jsou zde zastoupeny všechny oblasti, které by mělo předškolní dítě zvládnout, než půjde do školy. 

Kniha je určena především pedagogům jako inspirace do výuky.

O autorce
Vladimíra Ottomanská vystudovala předškolní a speciální pedagogiku a také FTVS. Řadu let působila jako učitelka MŠ a v současné době je ředitelkou MŠ Ottománek. Také je lektorkou hatha jógy pro dospělé. V Portále vyšla její kniha Když se řekne ROZCVIČKA.Děkuji nakladatelství Portál za poskytnutí recenzního výtisku.

Žádné komentáře:

Okomentovat