pátek 10. října 2014

Čas havranů

AUTOR: Věra Fojtová
NAKLADATELSTVÍ: Moba
ROK: 2014
POČET STRAN: 256
ZDROJ: vlastníHODNOCENÍ:


Anotace
Na pozadí historických událostí pobělohorské doby a násilné rekatolizace, v čase tajných evangelických bohoslužeb, se odvíjí příběh lásky evangelického kazatele Martina Suly a Verunky, dcery zchudlého svobodníka Jury Sívka. Čas havranů však není jen příběhem lásky dvou mladých lidí, je především příběhem lidské touhy po svobodě, spravedlnosti a čistotě slova, je příběhem o věrnosti a zradě.

Něco málo o ději
Ocitáme se v sedmnáctém století na Moravě, přesněji na Valašsku v době, kdy probíhá násilná rekatolizace obyvatel. Vybavení kostelů se nechalo shořet a faráři a kazatelé musí prchnout do lesů a konat tajné bohoslužby, na které se lidé z vesnic tajně scházeli.

A v této nešťastné době se zrodí mladá láska mezi Verunkou a evangelickým knězem Martinem. Vědí, že to nebudou mít lehké a chtějí za pomoci zbojníků uprchnout do Uher. Podaří se jim to?

Souběžně s příběhem Verunky a Martina probíhá příběh čtyř jezuitů, kteří chodí krajem a snaží se obrátit lidi na svou víru. Nejhorlivějším je mladý jezuita Ignác, který by vše řešil násilnou cestou a ne dobrým slovem, o kterém si zbylí jezuitští bratři myslí, že zmůže více. Jak dopadne jejich příběh?

Hodnocení
Hned na začátku se přiznám, že historické knihy moc nečtu, ale anotace a obálka této knihy mě přesvědčila, abych si ji zkusila přečíst.

Příběh je rozdělen do tří částí. V první části se seznámíte s kardinálem, který je zděšený ze situace, která se mu vymkla z rukou. Obyvatelstvo jeho panství je neposlušné a odmítá změnit své náboženské vyznání. I místní fojtové jsou proti němu a kardinál je silně podrážděn, že není po jeho.

Druhá část vypráví o začínající lásce mezi knězem Martinem a chudou dívkou Verunkou. Neměli to zrovna lehké, protože Martin se schovává v lese, aby nebyl zatčen. Přesto se však k němu do hor schází vesničané na tajné bohoslužby.

Poslední část, a dle mého nejzajímavější část, bylo putování čtyř jezuitů, aby mezi lidmi šířili své náboženství. Lidé je zde neviděli rádi a dívali se na ně s nedůvěrou, protože i oni se snažili o náboženskou nápravu obyvatel a to se místním vůbec nelíbilo,

Všechny tři části se mezi sebou prolínají a i přesto, že každá z nich je úplně o něčem jiném. Přesto mají jedno společné - naději a víru. Naději, že se vše v dobré obrátí a že doba násilností a popravování skončí co nejdříve a víru v lásku. Příběh je také o soudržnosti, jednotě a vlastenectví.

I když se mi Čas havranů líbil, přesto by možná stálo za to, aby některé části byly více rozvinuty, například právě putování bratří jezuitů, zvlášť život jezuity Ignáce, který až se zařadil mezi negativní postavu, je pro svou věc hodně zapálený a věří ve svou vlastní víru.

Kniha je spíše odpočinková, a kdo má rád historické romány, určitě si přijde na své.

O autorce
Věra Fojtová se narodila v roce 1947. Psala básně, ale především se věnuje románům. V její tvorbě najdete jak detektivní žánr, tak i historický a píše i o lidských vztazích. 

Děkuji nakladatelství Moba za poskytnutí recenzního výtisku.

Žádné komentáře:

Okomentovat